Γλώσσα

Erasmus

ECTS

Ο ECTS coordinator κ. Κουκουνάρας Αθανάσιος θα δέχεται τους φοιτητές για θέματα σχετικά με τη μετακίνηση για σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus+ στο γραφείο του κάθε Τρίτη στις 12.00.

Για θέματα Πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus+   ή για θέματα σχετικά με το Erasmus International οι φοιτητές παρακαλούνται να απευθύνονται στον ECTS coordinator κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο ύστερα από προσυνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο michageo@agro.auth.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πριν απευθυνθούν στους ECTS coordinators να ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν από τις πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ (https://new.eurep.auth.gr).