Γλώσσα

Πρακτικη

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Ομάδα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Υπεύθυνος/Συντονιστής: Γεωργίου Πανταζής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ Τηλέφωνο e-mail

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Καραμανώλη Αικατερίνη 2310-998632 ΦΠ/ΦΜΚ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Κουνδουράς Στέφανος 2310-998650 ΦΠ/ΟΠΑ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Λαζαρίδου Αθηνά 2310-991671 ΕΤΤ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Μαλιόγκα Βαρβάρα 2310-998716 ΦΠ/ΦΥ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Ματσή Θεοδώρα 2310-998682 ΕΒ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Μενκίσογλου Σπυρούδη Ουρανία 2310-998835 ΦΠ/ΦΥ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Μιχαηλίδης Γεώργιος 2310-991712 ΖΠ (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Παρταλίδου Μαρία 2310-998701 AO (Κανονική και ΕΣΠΑ)
Τσιάλτας Ιωάννης 2310-998661 ΦΠ/ΦΜΚ (Κανονική και ΕΣΠΑ)

 

Γραμματεία Πρακτικής

Όνομα Τηλέφωνο Email
Καζανά Βιβή 2310-998823
Χατσέρα Ζωή 2310-998828

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης 2018
  Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2018
 

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Φορείς υποδοχής παλαιοτέρων ετών

Μπορείτε να δείτε τους φορείς υποδοχής πατώντας εδώ

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Πρακτικής Άσκησης 2018
Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Χρονοδιάγραμμα Επιπλέον Ενεργειών Πρακτικής ΕΣΠΑ 2018

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Διαδικασία για την έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ - Απογραφή στο ΙΚΑ 2018
Κατεβάστε το αρχείο από εδώ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας - Κανονική Πρακτική 2018
Κατεβάστε το αρχείο εδώ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας - Πρακτική ΕΣΠΑ 2018
Κατεβάστε το αρχείο από εδώ
Κατηγορίες Φορέων Υποδοχής και Υποστήριξης Πρακτικής
Κατεβάστε το pdf από εδώ
Οδηγίες Εγγραφής του φορέα υποδοχής στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" 2018
Κατεβάστε το pdf από εδώ
Οδηγίες Παροχής Θέσης από φορέα υποδοχής στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" 2018
Κατεβάστε το pdf από εδώ

Εγχειρίδιο χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές Πρακτική ΕΣΠΑ 2018

Κατεβάστε το pdf από εδώ

Διαφάνειες ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης - Κανονική και ΕΣΠΑ 2018
Κατεβάστε το pdf από εδώ