Γλώσσα

Μελος

Παπαμιχαήλ Δημήτριος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998755
  • Fax: 2310 998767
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Δ.Ε., Δρ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υδρολογία: Κατάρτιση υδρολογικών μοντέλων, Επιφανειακή υδρολογία και υδατικά ισοζύγια, Εκτίμηση πλημμυρογραφημάτων και ξηρασιών, Υδρολογική διαστασιολόγηση ταμιευτήρων, Εκτίμηση υδατικών αποτυπωμάτων, Μοντέλα πρόβλεψης κλιματικών μεταβολών, Υδρολογικές μελέτες, Μελέτες υδραυλικών έργων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ανάλυση υδρολογικών χρονικών σειρών Αρδεύσεις: Αρδεύσεις, Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών και προγραμματισμός αρδεύσεων, Διαχείριση νερού ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς, Σχεδιασμός μεθόδων άρδευσης, Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω ορθολογικού προγραμματισμού των αρδεύσεων, Σχέσεις νερού και απόδοσης των καλλιεργειών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Α. Προπτυχιακά Μαθήματα: Γεωργική Υδραυλική, Βασικές Αρχές και Πρακτική των Αρδεύσεων, Συστήματα Αρδεύσεων, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών Β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Σύγχρονες Μεθοδολογίες Αρδεύσεων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Στοχαστική Υδρολογία και Υδροπληροφορική

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ