Γλώσσα

Μελος

Κουτσουμανής Κωνσταντίνος

Καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 991647
  • Fax: 2310 991647
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Γ.Π.A, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 1997. Διδακτορική Διατριβή, Γ.Π.Α, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 2000, «Μικροβιακή αλλοίωση των ιχθυηρών και πρόβλεψη της διάρκειας ζωής»
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ποιότητα και Ασφάλεια των τροφίμων, Νομοθεσία τροφίμων, Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, Ποσοτική Μικροβιολογία, Μελέτη και ανάπτυξη της χρήσης των Χρονοθερμοκρασιακών Δεικτών, Ανάλυση επικινδυνότητας, Προσδιορισμός επικινδυνότητας, διαχείριση και επικοινωνία των κινδύνων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Σεμινάρια, Μοντέλα στην Επιστήμη Τροφίμων , Σεμινάρια Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, Προχωρημένα Μαθήματα Ποιοτικού Ελέγχου: Ποσοτική Μικροβιολογία και Ανάλυση Επικινδυνότητας

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ