Γλώσσα

Μελος

Γεωργίου Πανταζής

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 998752
  • Fax: 2310 998767
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπονίας, Μ.Δ.Ε., Δρ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρδεύσεις, Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών και προγραμματισμός αρδεύσεων, Απόδοση καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού, Σχεδιασμός και λειτουργία ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς, Διαχείριση υδατικών πόρων, Κλιματική αλλαγή, Ξηρασίες.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Α. Προπτυχιακά Μαθήματα: Γεωργική Υδραυλική, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες, Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών Β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα: Σύγχρονες Μεθοδολογίες Αρδεύσεων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ειδικά Θέματα Εγγείων Βελτιώσεων, Στοχαστική Υδρολογία και Υδροπληροφορική

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ