Γλώσσα

Μελος

Γασπαράτος Διονύσιος

Επίκουρος καθηγητής

  • Email:
  • Τηλέφωνο: 2310 990361
  • Fax: 2310 998728
  • Σπουδές: Πτυχίο Γεωπόνου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό Δίπλωμα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πεδολογία, Γένεση και Ορυκτολογία εδαφών, Γονιμότητα Εδαφών και Θρέψη φυτών, Περιβαλλοντική Χημεία και Γεωχημεία, Οργανική Γεωργία και Εδαφικές Ιδιότητες, Ρύπανση εδαφών, Βαρέα Μέταλλα στο σύστημα έδαφος – φυτό
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Εδαφολογία, Χημεία Εδάφους, Γονιμότητα Εδάφους, Χημική Ανάλυση Εδάφους, Νερού και Φυτικών Ιστών, Φυσικοχημική προσέγγιση της Γονιμότητας των Εδαφών

  • Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ