Γλώσσα

Προκηρυξεις Θεσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Επιστήμη Τροφίμων-Φυσικοχημεία τροφίμων"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ "Επιστήμη Τροφίμων-Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τρο

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Εδαφολογία"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Ζωοτεχνία-Γαλακτοπαραγωγή Μικρών Μηρυκαστικών"

14/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ "Μοριακή Βελτίωση Φυτών"

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

28/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και

14/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτώ

26/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ