Γλώσσα

Ανακοινωση

Διδασκαλία εξ αποστάσεως του μαθήματος Ν120E Αγροτική Κοινωνιολογική Έρευνα

24/03/2020

Η πρόσκληση για το εξ αποστάσεως μάθημα για αύριο Τετάρτη 25/3/20

Ν120Ε Αγροτική κοινωνιολογική έρευνα, ώρα: 10.00-13.00 https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/chcharat/DCPMI02F