Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών – Έναρξη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

22/03/2020

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών» λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση κορωναϊού, θα συνεχιστούν με τη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ημέρα και ώρα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παραμένει κάθε Πέμπτη 9:00-12:00. Σας έχει αποσταλεί σε e-mail μέσω του e-learning, ο σύνδεσμος (link) που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συμμετοχή σας στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Έναρξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη (φοιτητές):

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

 

Ο Διδάσκων

Π.Ε. Γεωργίου