Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών – Έναρξη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

22/03/2020

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών» λόγω της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση κορωναϊού, θα συνεχιστούν με τη διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ημέρα και ώρα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παραμένει κάθε Τρίτη 12:00-15:00.

Σας έχει αποσταλεί σε e-mail μέσω του e-learning, ο σύνδεσμος (link) που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συμμετοχή σας στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Έναρξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης: Τρίτη 24 Μαρτίου 2020.

Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη (φοιτητές):

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

 

Ο Διδάσκων

Π.Ε. Γεωργίου