Γλώσσα

Ανακοινωση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - Εξ αποστάσεως διδασκαλία

19/03/2020

Η ηλεκτρονική διδασκαλία του μαθήματος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ αναβάλλεται λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης των  των συμμετεχόντων. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα  θα ξεκινήσουν την ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2020 στις 11.00-1.00 μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα.

 

Ο σύνδεσμος για τη σύνδεση είναι:


https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/rmenkis/SXQTTGP7