Γλώσσα

Ανακοινωση

Παραγωγικότητα και Προγραμματισμός στη Γεωργία - Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

18/03/2020

Η συνέχιση του μαθήματος Παραγωγικότητα και Προγραμματισμός στη Γεωργία μέχρι τη λήξη της αναστολής των εκπαιδευτικών διαδικασιών θα πραγματοποιείται ασύγχρονα μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ e-Learning.

Παρακαλώ να παρακολουθείτε το ιδρυματικό email σας για περισσότερες πληροφορίες.