Γλώσσα

Ανακοινωση

Γενική Μικροβιολογία (Ν024Ε) - Έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλία

17/03/2020

Οι παραδόσεις του μαθήματος  «Γενική Μικροβιολογία-Ν024Ε» από την Παρασκευή, 20 Μαρτίου θα συνεχιστούν κανονικά με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ώρα 15:15.

Σας έχει σταλεί mail μέσω e-learning με το σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσετε για την συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη.

 Διαθέσιμες οδηγίες ανάλογα με τον πλοηγό που χρησιμοποιείτε:

- Google Chrome: https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

- Mozilla Firefox: https://it.auth.gr/el/skypeAttendee