Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη παραδόσεων εξ αποστάσεως για το μάθημα "Υγρότοποι και Γεωργία"

16/03/2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «Υγρότοποι και Γεωργία» θα πραγματοποιούνται  μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε Πέμπτη από 14:00 έως 16:00 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα (με έναρξη την Πέμπτη 19/3/2020).

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη παρακαλώ να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα σας έχω αποστείλει στο elearning.

Για την συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες ανάλογα με τον πλοηγό που χρησιμοποιείτε:

Google Chrome: https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome

Mozilla Firefox: https://it.auth.gr/el/skypeAttendee

και Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη (φοιτητές):

//it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

Από το Εργαστήριο

                                                                  Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Τσαμπούλα Αγγελική, ΕΔΙΠ