Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν108Υ Γενική και Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική - Εξ αποστάσεως Διδασκαλία

15/03/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 11.00 εξ αποστάσεως μέσω του προγράμματος Skype for Business με έναρξη την Τρίτη 17.03.

Για να παρακολουθήσετε την διάλεξη ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

https://it.auth.gr/el/news/2020-03-14/4894

 

Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή σας στη διάλεξη είναι:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/tbournar/R6MGBFTM