Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής - Εξ αποστάσεως Διαλέξεις

15/03/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 16.15 (για όλα τα τμήματα) εξ αποστάσεως μέσω του προγράμματος Skype for Business με έναρξη την Τρίτη 17.03.

Για να παρακολουθήσετε την διάλεξη ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή σας στη διάλεξη είναι:

ΣΥΝΔΕΣΗ

 

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης παραμένει ενεργός και δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί νέος για κάθε επόμενη διάλεξη. Συστήνεται να συνδεθούν οι φοιτητές δοκιμαστικά στην τηλεδιάσκεψη πριν τη διεξαγωγή της ώστε να εξασφαλίσουν ότι η σύνδεση γίνεται επιτυχώς.