Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Ν116Υ Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

10/03/2020

Το μάθημα Ν116Υ Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 10/3/20 .