Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη μαθήματος Ν036Ε Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική

20/02/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη του μαθήματος Ν036Ε "Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική" θα γίνει την Τετάρτη 26/2/20 και ώρα 3-4 στο αμφ. Α.