Γλώσσα

Ανακοινωση

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Χημεία Εδάφους» (Ν206Υ)

19/02/2020

                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Χημεία Εδάφους» (Ν206Υ) θα γίνονται κάθε Τρίτη, 12.00-14.00, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας. Οι διαλέξεις ξεκίνησαν στις 18/2/2020. Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη, 14.00-17.00, στην αίθουσα ασκήσεων Β. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν στις 25/2/2020.

Οι διδάσκοντες