Γλώσσα

Ανακοινωση

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν302Υ)

17/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν302Υ)

Το μάθημα Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας  για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος  Γεωπονίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 19/2/2020  και θα γίνεται κάθε Τετάρτη στο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  (1ος όροφος) στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

 Η κατανομή των φοιτητών για το 1ο Εργαστήριο-19/2/2020 (θεωρητικό) θα γίνει σε δυο τμήματα και θα οριστικοποιηθεί για τα επόμενα ανάλογα τον ακριβή αριθμό των φοιτητών.

1ο Τμήμα 09:00-11:00 π.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Αντύπα έως Μουτσόγλου.

2ο Τμήμα 11:00-13:00 μ.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Μπατσή έως Τσίτος.

Αλλαγές μόνο αμοιβαίες. Απαραίτητη η  εργαστηριακή ποδιά.

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

 

Από το Εργαστήριο