Γλώσσα

Ανακοινωση

Γεωργικά Φάρμακα (Ν512Υ) - Έναρξη παραδόσεων μαθήματος

14/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα (Ν512Υ) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τρίτη    09:00 – 12:00    Αμφιθέατρο Β

 

 

Έναρξη παραδόσεων την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου.