Γλώσσα

Ανακοινωση

«Ν214Υ Συστήματα Αρδεύσεων» - Έναρξη Διαλέξεων

14/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν214Υ Συστήματα Αρδεύσεων», θα γίνεται κάθε Τρίτη 9:00-12:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 18/2/2020.

 

Οι Διδάσκοντες

 

Δ.Μ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής

Δ.Κ. Καρπούζος, Αν. Καθηγητής