Γλώσσα

Ανακοινωση

«Ν212Υ Στραγγίσεις Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία» - Έναρξη Διαλέξεων

14/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν212Υ Στραγγίσεις Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία», θα γίνεται κάθε Πέμπτη 12:00-15:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Πέμπτη 20/2/2020.

 

Ο Διδάσκων

 

Δ.Κ. Καρπούζος, Αν. Καθηγητής