Γλώσσα

Ανακοινωση

«Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών» - Έναρξη Διαλέξεων

11/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών», θα γίνεται κάθε Πέμπτη 09:00-12:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Πέμπτη 20/2/2020.

 

Ο Διδάσκων

 

Π.Ε. Γεωργίου, Αν. Καθηγητής