Γλώσσα

Ανακοινωση

«Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών» - Έναρξη Διαλέξεων

11/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών», θα γίνεται κάθε Τρίτη 12:00-15:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 18/2/2020

 

Ο Διδάσκων

 

Π.Ε. Γεωργίου, Αν. Καθηγητής