Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής - Εξετάσεις

03/02/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 04.02.2020 στην νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας στις 12:30