Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες - Τμήματα Εξετάσεων

31/01/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 04.02.2020 στην νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα:

Τμήματα