Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «N053E Αγροτικές Κατασκευές»

22/01/2020

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «N053E   Αγροτικές Κατασκευές»

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Ν053Ε  Αγροτικές Κατασκευές» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4/2/2020 και ώρα 18:00 στις Αίθουσες του Τμήματος Αμπελουργίας και 62, κτίριο Γεωπονίας Α.Π.Θ.