Γλώσσα

Ανακοινωση

N003Y Πληροφορική - Εξετάσεις Τμήματα

15/01/2020

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 17.01.2020 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα:

Τμήματα