Γλώσσα

Ανακοινωση

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος "Γεωργική Υδραυλική"

09/01/2020

Η εξέταση του μαθήματος «Ν015Υ και 026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ» για τους φοιτητές Νέου και Παλαιού Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στα Αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Δ και στις αίθουσες 62 και Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας.

Oι φοιτητές Νέου και Παλαιού Προγράμματος Σπουδών που θέλουν να συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να το δηλώσουν στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (14:00) της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου 2020.

Επιπλέον όσοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα πρέπει απαραίτητα:

•        να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και

•        να φέρουν μαζί τους υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) με δυνατότητα διεξαγωγής πράξεων με λογαρίθμους, εκθέτες κ.λπ. Απλά κομπιουτεράκια δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

 

Οι Διδάσκοντες

Δημήτρης Μ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής

Πανταζής Ε. Γεωργίου, Αν. Καθηγητής