Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Γεωργική Εκπαίδευση την Τετάρτη 13-11-2019

06/11/2019

Το μάθημα Γεωργική Εκπαίδευση την Τετάρτη 13-11-2019 θα αναβληθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα.