Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση την Δευτέρα 11-11-2019

06/11/2019

Την Δευτέρα 11-11-2019 το μάθημα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δε θα γίνει λόγω απουσίας του διδάσκοντα.