Γλώσσα

Ανακοινωση

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

12/10/2019

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι παραδόσεις του μαθήματος «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Ν053Ε), θα διεξάγονται κάθε Τρίτη και ώρα 15:00- 17:00 μ.μ. στην αίθουσα αμπελουργίας. Τα εργαστήρια του μαθήματος θα γίνονται Δευτέρα 16:00-19:00 στην αίθουσα αμπελουργίας, για την έναρξη των εργαστηρίων οι φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω e-learning.