Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας παραδόσεων μαθήματος Ν133Ε Ειδικές Μορφές Τουρισμού

04/10/2019

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ν133Ε Ειδικές Μορφές Τουρισμού θα γίνονται 4-6 κάθε Τετάρτη στην αίθ. Κων/νου Ουσταπασίδη. Εναρξη παραδόσεων 7 Οκτωβρίου 2019.