Γλώσσα

Ανακοινωση

"Ν059Ε Προγραμματισμός Η/Υ" Έναρξη μαθημάτων

27/09/2019

Η έναρξη του μαθήματος «Ν059Ε Προγραμματισμός Η/Υ» θα γίνει την Πέμπτη 3/10/2019 και ώρα 9:00 π.μ. στη Νησίδα Η/Υ (δίπλα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος)

 

Ο Διδάσκων

Δ.Κ. Καρπούζος