Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη διαλέξεων "Γονιμότητας Εδάφους (Ν047Ε)"

27/09/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος Γονιμότητα Εδάφους (Ν047Ε) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9/10/2019 και ώρα 16.00-19.00, στο αμφιθέατρο B.

 

Οι διδάσκοντες