Γλώσσα

Ανακοινωση

«Γεωργική Υδραυλική» - Έναρξη μαθημάτων

26/09/2019

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Ν015Y ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ» θα αρχίσει την Τρίτη 8/10/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Τρίτη                10-12 π.μ.          Αμφ. Γ’

Πέμπτη              5-7 μ.μ.             Αμφ. Γ’

 

 

Οι Διδάσκοντες

 

 

Δ. Μ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής

Π.Ε. Γεωργίου, Αν. Καθηγητής