Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων

26/09/2019

Η ημερομηνία έναρξης των διαλέξεων του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ μετατίθεται για την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου και η ημερομηνία έναρξης των εργαστηριακών ασκήσεων για την Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου.

Για να δείτε την νέα ανακοίνωση πατήστε εδώ