Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη διαλέξεων "Εδαφολογίας"

25/09/2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος Εδαφολογία (Ν017Υ) θα πραγματοποιούνται ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ κάθε Τρίτη 9.00-10.00 και Τετάρτη 11.00-13.00, στο Αμφιθέατρο Γ.

Οι διαλέξεις ξεκινούν την Τετάρτη 2-10-2019 11.00-13.00, στο Αμφιθέατρο Γ.

 

Οι διδάσκοντες