Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη μαθημάτων Μικροβιολογίας Εδάφους

23/09/2019

Οι παραδόσεις τους μαθήματος Ν231Ε Μικροβιολογία Εδάφους θα αρχίσουν την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου ώρα 13:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας.