Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ημέρας εξετάσεων για το μάθημα Πολιτικές Προώθησης και Στρατηγικές Διαφήμισης των Αγροτικών Προϊόντων

05/09/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Πολιτικές Προώθησης και Στρατηγικές Διαφήμισης Αγροτικών Προϊόντων θα γίνουν την Τετάρτη 25-9-2019 και ώρα 9.00 στα Αμφιθέατρα της Σχολής.