Γλώσσα

Ανακοινωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας στους λαχανόκηπους στο Αγρόκτημα

02/09/2019

2.9.2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας στους λαχανόκηπους στο Αγρόκτημα

 

Καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να απασχοληθούν στους λαχανόκηπους του Τμήματος Γεωπονίας στο Αγρόκτημα, να συμπληρώσουν το έντυπο (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) και να το αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση minklonaras@hotmail.com ή minklonaras@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 473842 (Γραμματεία Αγροκτήματος).

Θα ακολουθήσει συνάντηση κατά την οποία οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την απασχόληση στους λαχανόκηπους.

Από το Τμήμα Γεωπονίας