Γλώσσα

Ανακοινωση

Αγροτική Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

02/09/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα Αγροτική Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.09.2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα της Αγροτικής Οικονομίας