Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

02/09/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα Ν148Ε Εφαρμογές και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.09.2019 και ώρα 12:00 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας