Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

02/09/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα Ν033Ε Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.09.2019 και ώρα 11:00 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας