Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

02/09/2019

Οι εξετάσεις στο μάθημα Ν003Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27.09.2019 και ώρα 10:00 στη νησίδα Η/Υ της βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας