Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας εξετάσεων του μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση

02/09/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση" θα ξεκινήσουν στις 9:00 στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και στις ίδιες αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα.