Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας εξετάσεων του μαθήματος Ν007Υ Αρχές Οικονομικής

02/09/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Ν007Υ Αρχές Οικονομικής" θα ξεκινήσουν στις 9:00 στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και στις ίδιες αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα.