Γλώσσα

Ανακοινωση

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (Ν512Υ) - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

22/08/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα Ν512Υ θα γίνουν την Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 13:00 μμ στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ, Δ  και στις αίθουσες Αμπελουργίας και 62 (μόνο σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπόλοιπες αίθουσες).

Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα, θα γίνουν και οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα Ι (παλαιό πρόγραμμα) 705Υ, 605Υ και 807Υ.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learining (πεδίο «Πληροφορίες Μαθήματος») μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, 08:00 πμ.