Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν134Ε Παραγωγικότητα και Προγραμματισμός στη Γεωργία - Εξετάσεις

21/08/2019

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11/09 10:30 - 13::00 στην αίθουσα της Αγροτικής Οικονομίας.